ANNALE VAN 'N WINDGAT


Barry van Rensburg het vier komedies geskryf wat handel oor persoonlikheids-tipes en kommunikasie-style. Die plays werk met die 4 basiese persoonlikhede soos dit deur die eeue uitgekristalliseer het, maar hy gee hulle nuwe name: daar’s banggatte (die analiseerders), hardegatte (die ‘drivers’) , slapgatte (die sosialiseerders) en windgatte (die ‘band leaders’).

Annale van ‘n Windgat is die eerste in die reeks en bekyk die lewe vanuit die oë van die windgat. Daar word van geen stel en die minimum props gebruik gemaak. Die krag van die play lê juis daarin dat teatergangers hulleself herken (hulle sien hul gatte!) en kan identifiseer met die persone en situasies wat uitgebeeld word. Dis lag-sonder-grense met diepte. Almal wat die play sien, dink en praat vir weke oor die show en die implikasies daarvan.

Die woord ‘gat’ word deurgaans in sy idiomatiese sin en as metafoor vir ‘persoonlikheid’ gebruik. Die stuk bewys dat ons in ons mooi taal bitter snaaks kan wees sonder kras taal of vloekwoorde.

Annale van ‘n Windgat is humor wat jou bemagtig en is uiters geskik vir fondsinsamelings, spanbou of net vir heerlik ontspan.


Your Name (required)

Your Email (required)

Subject
Annale van 'n Windgat

Your Message